Reklamní program firmy CIMO BIKE

 

 

Seznámil jsem se s majiteli nově vznikající obchodní firmy CIMO BIKE, kteří mě požádali o návrh loga, vizitky a týmového dresu pro jejich firmu. Protože byli s mou prací spokojeni, nabídl jsem se, že jim vytvořím na CD-ROMu propagační materiál, který by mohli dávat svým stálým zákazníkům. Tuto prodejnu můžete navštívit v Mostecké ulici 367 (u sokolovny) ve Vsetíně.

 

Charakteristika programu "Cimo bike"

Reklamní program seznamuje širokou veřejnost s obchodní firmou, která nabízí jednak kola horská, freestylová a sjezdová, jejich servis, stavbu kol na zakázku, dále rámy, komponenty, oblečení a doplňky, ale také energetické nápoje a sportovní výživu.

Informuje potencionální zákazníky o špičkových firmách a jejich značkových produktech, které si v tomto obchodě mohou zakoupit.

V programu jsou také uvedeni bikeři - závodníci, kteří tuto firmu reprezentují při četných závodech. Zákazníci si je mohou prohlédnout v několika filmových ukázkách přímo v terénu.

Požadavky na software a hardware

Program pracuje ve Windows 95/98/NT/2000. Minimální konfigurace: počítač 486 s Windows 95 a 7 rychlostní CD mechanikou. Pro přehrávání videa je zapotřebí přehrávací software, pokud ho nemáte, nainstalujte si jej z tohoto CD. Přehrávač je ve složce media.

 

 

Spuštění programu

CD-ROM vložte do CD mechaniky. Program se automaticky spustí. Pokud nedojde k automatickému spuštění, najděte pomocí průzkumníka soubor Cimobike.exe a spusťte jej. Objeví se základní "windows" okno programu s názvem Cimo bike v horní liště.

 

Návod k obsluze

Stisknutím klávesy Alt + Enter se program přepne do celoobrazovkového režimu a zpět.

Program se obsluhuje výhradně myší. Existují zde tři typy zobrazení kurzoru myši:

šipka - zobrazuje necitlivá místa

prst - slouží k přepínání mezi jednotlivými stránkami

play - ukazuje místo, ze kterého se spouští film

 

Program je sestaven z pěti základních stránek. Každá stránka má svoji záložku, která je zobrazena v horní části okna pod názvy: menu, firma, bikeři, výrobci, options

 

 

 

 

Stránku vyberete kliknutím na dané záložce.

Na stránce bikeři a firma se v pravém horním rohu nachází rejstřík. Po kliknutí na vybraný řádek se objeví bližší údaje. Vybraná položka rejstříku se zabarví došeda.

 

 

 

Na základní stránce options je v pravém dolním rohu červeně napsaná a podtržená internetová adresa. V případě napojení počítače na internet si můžete kliknutím na adresu zobrazit internetovou stránku s informacemi o firmě, v jejímž programovacím nástroji Petr je tento program vytvořen.

 

Pokud kurzor myši přiblížíte k logu HANIBAL, zobrazí se Vám v pravém horním rohu copyright autora programu.

 

 

Program vypnete stisknutím klávesy Esc nebo Alt+F4 anebo kliknutím na .

 

Popis vytváření programu Cimo bike

Při vytváření programu jsem navštívil v Praze výstavu Sport Prague - 18. Mezinárodní veletrh sportovních potřeb, abych se blíže seznámil s firmami a jejich výrobky, se kterými obchoduje firma Cimo bike. Obdržel jsem zde spoustu propagačních materiálů, které jsem použil v tomto programu. Hodně informací jsem také získal z internetu. Obrázky výrobků a loga firem jsem naskenoval, nebo jsem je stáhnul z internetu. Většinu takto získaných obrázků jsem retušoval v systému Adobe ® Photoshop ® 4.0:

 

před:

po:

 

Fotografie interiéru prodejny, uvedené v programu na stránce firma, jsou pořízeny digitálním fotoaparátem (Olympus 2000) kvůli maximální kvalitě obrázků.

 

Videosekvence

V programu jsou k vidění čtyři videosekvence. Ty jsem nechal v Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí překonvertovat z videokazet na digitální signál. Při této práci mi pomáhal tamní správce sítě pan Lukáš Hapl.

 

Vytváření videosekvencí

Nejprve jsme na videokazetě našli zajímavou videosekvenci, kterou jsme přes video pomocí speciálního software přenesli do PC.

Tam jsme odstranili některé chyby způsobené nekvalitním videozáznamem. Po uložení dat "digitální filmy" zabíraly dohromady asi 10 GB. Proto jsme je z formátu AVI zkomprimovali do formátu MPG, ve kterém už zabíraly jen něco přes 400 MB.

Komprese videosekvencí trvala velmi dlouho a tak jsme je na PC komprimovali přes celou noc.

 

Animované obrázky

V programu se také objevují animované (pohyblivé) obrázky. Při tvorbě těchto obrázků jsem si vždy musel rozmyslet, co který obrázek bude "dělat". Každý obrázek jsem zvlášť rozfázoval a přenesl do programu v podobě sprajtu.

 

Závěr

Program Cimo bike je moderní žádanou formou propagačního materiálu. U zadavatelské firmy a rovněž u zákazníků je velice vítaný. Program je typu freeware, což znamená, že libovolný zájemce si ho může pořídit kopírováním bez úhrady za uživatelskou licenci. Plná verze programu bez *.mpg je k dispozici ke stažení na internetu.

Děkuji všem, kteří mi byli nápomocni při pořizování dat pro toto dílo a také Ing. Z. Biolkovi nejen za odborné vedení.

 


Copyright © 2000 Jan KWACZEK, Vsetín

Cimo bike firma zabývající se prodejem kol.

Adobe ® Photoshop ® jsou obchodní značky firmy Adobe Systems, Inc.

Petr a Gemtree jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky firmy Gemtree Software v České republice, ve Spojených státech a v dalších zemích.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky firmy Microsoft ve Spojených státech a v dalších zemích.

 

Hlavní stránka Gemtree Software